mandag 13. februar 2012

Me fekk i oppgåve å analysere eventyret ” Oskeladden som kappåt med trollet”. I tillegg skulle med svara på noko spørsmål. Her er svaret eg ga på oppgåva.

Oskeladden som kappåt med trollet

Oskeladden som kappåt med trollet er eit eventyr henta frå Asbjørnsen og Moes norske folkeeventyr. Dette er eit av dei mange eventyra og songane som Asbjørnsen og Moe henta inn når dei reiste rundt i landet for å få tak i eventyr til ”norske folkeeventyr”.

Oskeladden som kappåt med trollet handlar om ein liten familie på fem som slitar med gjelda si. Faren i huset er blitt gamal og skrøpeleg og kan gjere lite nytte for seg. Derfor sender han ut en etter en, det tre sønene han har for å hogga ned tre i skogen deira, slik at det får betalt av litt av gjelda. Det visar seg at det ikkje blir så lett. Både mellomste å eldste mann kjem springande heim att, andpustne å redde. Trollet i skogen trua med å drepa om dei ikkje ga seg med å hugge i hans skog. Då bestemte Oskeladden seg for å prøva, og etter litt om og men, lurte han til slutt trollet til å ta sitt eige liv. Alt gull og sølv som fantes i berget til trollet, tok oskeladden med seg heim og betalte av all gjelda til faren.

Eit eventyr startar med ei innleiing, kor ”Det var ein gong…” ofte er dei fyste orda. Oskeladden som kappåt med trållet er ikkje eit unntak; ” Det var ein gong ein bonde som hadde tre søner; han var i små kår og gamal og skrøpeleg, og sønene ville ikkje ta seg noko til. Til garden høyrte ein stor, god skog, og den ynskja faren at gutane skulle hugge i, og sjå å få betalt unna noko av gjelda.” Her ser ein også at det blir fortalt om slektsforholda og forholda elles i eventyret. Me får også høyra litt om korleis det ser ut der dei bur. Dette kallas ei skildring. Alt dette er typisk ei innleiing i eventyrsjangrane.

Så fort innleiinga er overstått finn ein fort ut kva konflikten er i eit eventyr er . Dette skjer veldig kjapt i dette eventyret, kor første og eldste son møter på trollet og spring heim att. Han vill ikkje hogga i skogen meir. Son nummer to går dagen etter, men blir også skremt vekk av trollet. I Eventyr er det normalt at same handling skjer opptil fleire gongar, bare med ein anna person for eksempel. Her gjentas det som skjedde med bror nummer ein, med bror nummer to, noko som er veldig normalt i eventyr. Når Oskeladden dreg ut til skogen, begynner spenningen verkeleg å byggje seg opp. Når han treff på trollet og seiar han vill knusa han like lett som han gjer med den ”kvite steinen”,( som eigentlig er ost), han har i handa nærmar me oss klimaks. For det om held spenningen fram heilt til trollet tar livet av seg sjølv. Da når eventyret klimaks.

At alle gode ting er tre blir brukt i dette eventyret er det ikkje noko tvil om. Oskeladden er nummer tri som prøva seg i skogen, og han lykkes. Dette er eit veldig viktig tal i eventyrsjangeren. Etter dette når eventyret avstenging/løysnings fasen, kor Oskeladden får med seg alt det verdifulle trollet har i berget, og ordnar opp i gjelda til faren.

Buskapte i dette eventyret kan væra så mangt, men ein ting som slår meg er ” alt er mogleg”. Det er minstemann som ordnar opp, det er minste mann som truar trollet og lurar det trill rundt, det er minstemann som betalar ned gjelda til faren. Det er minstemann, som få hadde tru på, som klarte det. Ein hadde vell ikkje tenkt at det var mogleg?

Dagens Oskeladden

Når eg tenkar på dagens Oskeladden kjem Aleksander Rybak opp i hovudet mitt. Mykje av grunnen til detta er nok pga. Fela hans. Ei fela er noko som eg personleg konnotera med tida Oskeladden er framstilt i. I tillegg tok Rybak seier i den norske og internasjonale MGP i 2009, noko som mange ikkje hadde forventa.

Eventyr samanlikna med dagens TV og film underholdning.

Som i gamle eventyr er det også hindringar i dagens film og fortellar verden. I dei alle fleste filmar skjer det noko uventa eller ein konflikt som gjer at en ikkje når målet så fort som ein kanskje måtte ynskja. Eit eksempel på dette kan ein henta ut i frå filmen ”Hodejegeren”. Det handlar om ein mann som stel verdifulle malerier, sel dei vidare og tenar seg rik på dette. Etter fleire vellykka ran, går det gale. Ein dag finn han ut at ein businessparter har eit svært verdifult bilete. Dette får han tak i, men ikkje selt att før han begynner å bli etterfølgt. Meir skal eg ikkje røpe no.

- over og ut

mandag 12. desember 2011

Muntlig presentasjon om bloggen

Jeg skal ha en muntlig presentasjon om bloggen. Dette er to medelever sine blogger. Disse skal jeg vurdere og snakke om under presentasjonen. Ta en sniktitt innom.

http://www.norskblogga.wordpress.com/

http://www.kristinefarkas.blogspot.com/

- Over og ut.

tirsdag 8. november 2011

Mitt bankande hjarte av Alf Kjetil Walgerm


Me har fått tildelt ein oppgåve på skulen i norskfaget. Me ska lesa ein sjølvvalt tekst i frå boka ”Hjerterått”, ein antologi utgitt av Foreningen !les, kor me skal presentere teksten me har lese, ut i frå spørsmåla:

- Kvifor val du denne teksten?

- Korleis ”treff” teksten deg og kvifor?

Eg val teksten mitt bankande hjarte av Alf Kjetil Walgermo. Eg vel å skrive på nynorsk, på grunn av at utdraget i boka var skrevet på nynorsk.

Foto/megselv

Når eg skulle starta på oppgåva, viste eg ikkje heilt kvifor ein tekst eg ville ta, så eg gjorde det enkelt. Eg bledde gjennom boka utan å sjå, og tok den teksten eg ende opp på, som blei ”Mitt bankande hjarte.” Eg blei ganske glad, det var den einaste teksten eg ikkje hadde lese i boka, i tillegg virka det som ei kjekk bok, etter tittelen i alle fall. Så slik ende eg opp med akkurat denne teksten.

Utdraget handlar om ei jente som er forelska i ein gut som har starta på skulen for nokre månadar sidan . Ho vågar ikkje å snakke med han, men likar han kjempe godt. Ho veit ikkje korleis hu skal gå fram, men plutselig ein dag seiar han noko til henne. Her stoppar utdraget, dessverre.

Bøker som handlar om ein forelsking er kjekt, barnsleg eller ikkje. Det er gripande å lese om. Kanskje ikkje slik at eg begynner å grine på grunn av at det ikkje går så godt, eller dansar av glede for at det faktisk går bra. Eg berre sitt der og les. Bøker som handlar om kjærleik fangar meg. Det sett meg i ein ”lesekoma”. Det finnest berre en verden; bokas verden.

Eg synest der er spennande og sjå korleis forfattaren vel å gå fram angåande den forelska personen. Kvar einaste bok eg har lese, har kvar forfattar gått fram annleis. Dessverre stod det ikkje så mykje om akkurat dette frå utdraget i boka, men eg fekk i alle fall lyst til å lesa vidare. Eg blei helst litt skuffa når det ikkje var meir å lese.

Det om utdraget treff meg, er eit vanskeleg spørsmål, kva meiner ho med treff? Om utdraget frå boka treff meg personleg; nei. Eg har aldri opplevd ein slik forelsking og det er eigentlig sjeldan eg blir forelska. Når eg fyrst blei skikkeleg forelska, fekk eg guten eg ville ha også og har han fortsatt. Lucky me! Om eg kan tenka meg å lesa meir etter å ha lest utdraget: ja. Eg likar som sakt fortellinga og eg trur nok det blir denne boka eg les neste gong eg har tenkt å lesa ei bok. Det er sjeldan, det skal eg ærleg innrømme, men når eg fyrst les, då les eg!

Eg ser fram til å lese alt i sin heil het. Det blir spennande det! Det er eg sikkar på.

Foto/megselv


- Over og ut.

lørdag 8. oktober 2011

Evig din, eit dikt av Arne Hjeltnes

PC'en min - eg ser på deg

du blinkar blått.

PC'en min - eg treng deg,

me har det godt.

PC'en min - eg brukar deg,

som ei gudinne.

PC'en min - eg ber til deg,

du har stort minne.

PC'en min - eg klemmer deg,

du gjer meg sterk.

PC'en min - eg kysser deg,

eit underverk.

PC'en min - eg søv med deg,

du er alt eg har.

PC'en min - eg elskar deg,

du vert mor, eg vert far.

For til neste vinter,

då får me printer.


I diktet framstiller Arne Hjeltnes PC-en som om det skulle være ein av eg-personens sine nærmaste. Her mest sannsynlig kjærasten eller kona. Dette blir nok ikkje heilt forstått for heile diktet er lest i gjennom. Kvifor eg meiner det er enkel; han skriv to ting som setter prikken over i-en sjå meg. ” Eg elskar deg” og ” du vert mor, og eg vert far. For til vinteren, då får me printar”. Dette ser eg på som ei kone/kjærast han skal få born med om ikkje så alt for lengje. Altså kort og ærleg sakt: PC-en er hans kone, kvar deira framtidige barn bler produsert, mens printaren er hans kones/kjærastes ”fødekanal”, kor deira framtidige barn skal komme ut. Det verkar som eit dikt som skal framstille dagens kjærleik til de teknologiske kor pc-en er spesielt i fokus. Altså, eit kjærleiksdikt til teknologien, samanlikna med dagens typiske kjærleiksforhold.

Foto/megselv


- Over og ut

tirsdag 27. september 2011

Fagspråk og faguttrykk

Fagspråket er et språk som brukes innen et yrke, en hobby eller lignende. Leger, fiskere og folk i bygg og anleggsbransjen er blant mange som har et fagspråk med flere faguttrykk. Her har jeg funnet noen eksempler på fagspråk, hvor forskjellige faguttrykk er understreket. Den første handler om behandling mot klamydia:

Behandling: Antibiotikabehandling. Klamydia kan behandles med ulike typer antibiotika. Hvis infeksjonen bare sitter i urinrøret (menn) eller livmorhalsen (kvinner), brukes enten azithromycin-tabletter (engangsdose) eller tabletter med tetrasykliner (7-10 dagers behandling). Ved bekkeninfeksjon eller bitestikkelbetennelse på grunn av klamydia brukes de samme medikamentene, men behandlingen må pågå i minst 2 uker. Kvinner og menn får samme behandling. I et parforhold bør partnerne ta medisinen samtidig. Ved infeksjon hos en gravid kvinne brukes erytromycin-tabletter eller tabletter med amoksicillin (et penicillin). Konsultasjon og behandling på grunn av klamydia er gratis.

Artikkel nummer to handler om hva kunder ønsker fra byggebedriften ”klepphus”:
“Kunder som kommer til oss, sier ofte at de ønsker seg en spennende bolig som skiller seg ut fra det ”alminnelige” skråtak-huset. De har gjerne latt seg inspirere av funksjonalismen og liker elementene derfra. Det betyr minimalistiske boliger med rene linjer, store vinduer og mye lys og luft. Dette har nok karakterisert arkitekturen til KleppHus i den senere tid.”

Artikkel nummer tre handler om myggfiske:
“Farge på myggpuppene er hovedsaklig svart, men kan også variere i olivengrønne nyanser. Flash er jeg forsiktig med i mine fluer, og har aldri funnet det nødvendig for å lure fisk på myggpupper. Alternativt kan man bruke peacockfarget ice dubbing.”

Kilder:

http://www.lommelegen.no/320355/klamydia 27.09.2011

http://www.klepphus.no/informasjon/ 27.09.11

http://www.fluefiske.net/saker/fakta/307-myggfiske-enkelt-og-greit 27.09.11

Låneord fra engelsk

Vi har flere låneord fra det engelske språket som vi bruker til vanlig, så og si hver dag. Deriblant ord som; Chips, bodybuilder og halloween blant annet. For å opprettholde det norske språket er det kommet flere forslagsord fra det engelske til det norske språket. Her er noen forslag :

Chips - Potetgull

Bodybuilder - Kroppsbygger

Halloween - Gresskaraften

Push-up - Armhevninger

Push-up-BH - Heve-BH, Løfte-BH

Reality-TV - virkelighets-TV

Whiteboard - tusjtavle

Voice mail - Talepost.

Foto/megselv


Kilder

Språkråd:

· hthttp://www.sprakrad.no/nb-NO/Sprakhjelp/Raad/Norsk-for-engelsk/Avloeysarord/ 27.09.2011